Multiferencje. Bardzo Multimedialny Magazyn. ISSN 2450-3363

Magazyn kierowany do dyrektorów i prezesów, poruszający tematy związane z budowaniem wizerunku przy wykorzystaniu multimediów.

Adres redakcji: Fabryczna 16/22, 00-446 Warszawa, magazyn@multiferencje.pl

Wydawca: Compas Multimedia, Mickiewicza 26/99, 46-320 Praszka.

Redaktor naczelny: Tomasz Słodki

Redaktorzy: Antoni Bojanowski (wersja papierowa), Bartłomiej Bublewicz (wersja multimedialna)

Współpracownicy: Bartłomiej Bublewicz, Wiesława Dróżdż, Aleksander Foks, Adam Gieniusz, Justyna Gumińska, Anna Krajewska, Katarzyna Leszczyń­ska-Bohdan, Tomek Lipiński, Antoni Łącki, Grzegorz Majewski, Jakub Nowina, Anna Plaszczyk, Arkadiusz Prus, Renata Toczyska-Seliga, Hubert Święcicki, Maria Woskresińska, Johanna Marzena Zeyer

Opracowanie graficzne i skład: Compas Multimedia, Zdjęcia: Depositphotos

Produkcja telewizyjna
Realizacja:
Tomasz Słodki, Animacje: Patryk Sadlak, Zdjęcia: Przemysław Ratz, Aleksander Nawrot,
Patryk Martuś, Patryk Sadlak, Montaż: Tomasz Słodki, Bartłomiej Bublewicz, Patryk Martuś

Dystrybucja: Compas Multimedia

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Przedruki tylko po pisemnej zgodzie redakcji.