Prawo – zgoda na wykorzystanie wizerunku – czy potrzebna? (do pobrania wzór)

przez Multiferencje 3 843 views0

Organizatorzy różnego rodzaju działań w Internecie często stają przed problemem: czy i jak wolno wykorzystać wizerunek uczestników wydarzenia? Oto opinia prawnika i podpowiedź, co robić, aby nieświadomie nie złamać prawa.

Zgodę na wykorzystanie wizerunku pobierzesz bezpłatnie po zalogowaniu się. 

Wizerunek definiowany jest jako przedstawienie i konkretyzacja wyglądu, czyli zestawu cech fizycznych umożliwiających identyfikację jednostki. Nie musi być on dokładnym obrazem, niezbędnym jest jednak, aby daną jednostkę dało się na jego podstawie zidentyfikować. Historycznie wizerunek uznawany był za element grupy dóbr osobistych, czyli niemajątkowych wartości związanych z osobowością człowieka, którym prawo przyznaje szczególną ochronę. Jednakże wizerunek oddalił się od swojego pierwotnego, stricte osobistego charakteru. W praktyce obrotu doszło do wyodrębnienia się prawa o charakterze majątkowym określanego jako prawo do korzystania z wizerunku (zjawisko komercjalizacji wizerunku).

Pojęcie korzystania oznacza ogół czynności eksploatacyjnych (faktycznych i prawnych) dotyczących danego dobra. Przykładami najpowszechniejszych sposobów korzystania z wizerunku jest jego utrwalanie i rozpowszechnianie. Utrwalanie polega na konkretyzacji wizerunku na nośniku (np. malowanie portretu na płótnie). Rozpowszechnianie polega natomiast na umożliwieniu innym osobom zapoznania się z wizerunkiem.

Utrwalanie wizerunku nie jest wprost uregulowane w obowiązujących przepisach


Dalsza część artykułu dostępna dla zalogowanych użytkowników.


No apps configured. Please contact your administrator.
Panel logowania
 Zapamiętaj mnie