Webinarium = sukces! – Anna Krawczak

przez Multiferencje 2 104 views0

Byłam sceptycznie nastawiona do organizowania debat wi­rtualnych z pacjentami. Sądziłam, że to nie chwyci. Okazało się,
że jest to nowe narzędzie komunikacyjne, wynikające też ze zmiany po­koleniowej. Wi­dzę to po rosnącej liczbie osób biorących udział
w webinariach i zadających pytania. Ludzie nie chcą czytać długich te­kstów, coraz więcej osób chce uzyski­wać informacje, ale w sposób, który będzie dla nich atra­kcyjny wizualnie i na pewno webinaria są taką formą. Poza tym dla pacjentów niezwykle ważna jest interakty­wność. Słuchanie jest dobre w gabinetach lekarskich, ale kiedy z ta­kiego gabinetu się wychodzi, pojawiają się pytania. Debata internetowa daje możliwość uzyskania odpo­wiedzi. I to anonimowo!

Ciekawa komunikacja

Kliniki zatrudniają swoich marketingowców, którzy aranżują przestrzeń, ale nie mają pojęcia, że pacjenci odbierają to inaczej. Podobnie jest z komunikacją – firmy potrafią zainwestować duże pie­niądze w coś, co wydaje im się, że zadziała, natomiast nie wiedzą o tym, że odbiorcy oczekują czegoś zupełnie innego. Widzę, jak funkcjonują czaty pacjencie, i czuję, że ludzie tej formy komunikacji oczekują. Myślę, że powinny być one jeszcze bardziej interaktwyne. Pa­cjent wyrósł już z czasów, w których był petentem. Teraz jest partnerem


Dalsza część artykułu dostępna dla zalogowanych użytkowników.


No apps configured. Please contact your administrator.
Panel logowania
 Zapamiętaj mnie